Basen - Hotel Radisson - Dolina Drwęcy Resort &SPA w Ostródzie

Basen - Hotel Radisson - Dolina Drwęcy Resort &SPA w Ostródzie

Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie projektowania, dostawy i montażu konstrukcji z drewna klejonego wraz z indywidulanie zaprojektowanymi łącznikami.

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego w rozstawie ~5m. Zaprojektowano dwa typy dźwigarów: dźwigary w kształcie bumerangów oparte na konstrukcji żelbetowej i połączone przegubowo w kalenicy oraz dźwigary w kształcie nieregularnym oparte na słupach stalowych. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe oraz stropowe jednoprzęsłowe połączone przegubowo z dźwigarami. 

Fax:+48 58 660 03 35