Basen - kryta pływalnia w Libiążu

Basen - kryta pływalnia w Libiążu

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego o kształcie dwutrapezowym oraz trapezowym.  

Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe jednoprzęsłowe połączone przegubowo z dźwigarami i połączone do wieńców ścian szczytowych. 

W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano układ stężeń połaciowych z prętów okrągłych.

 

Fax:+48 58 660 03 35