Basen - Poddębice. Rewitalizacja Kompleksu Geotermalnego - Kraina bez Barier

Basen - Poddębice. Rewitalizacja Kompleksu Geotermalnego - Kraina bez Barier

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego z belek jednospadowych zaprojektowanych w klasie GL32h. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami.  W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano układ stężeń połaciowych z belek drewnianych.

Fax:+48 58 660 03 35