Budowa Kościoła p.w. Św. Jana Pawła II w Gdańsku

Budowa Kościoła p.w. Św. Jana Pawła II w Gdańsku

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary proste z drewna klejonego oraz dźwigary proste z dolną krawędzią w kształcie łuku. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami. W celu dodatkowego usztywnienia konstrukcji zaprojektowano tężniki pomiędzy dźwigarami z belek drewnianych.

 

 

Fax:+48 58 660 03 35