CENTRUM SAMORZĄDOWE _SZEMUD

CENTRUM SAMORZĄDOWE _SZEMUD

Główną konstrukcję nośną stanowią słupy fasady  oraz słupy podpierające konstrukcję świetlika wykonane z drewna klejonego w klasie GL28h. Słupy oparte na płycie fundamentowej i usztywniane górą układem dźwigarów i rygli dachowych. Dźwigary z drewna klejonego o kształcie dwutrapezowym oparte przegubowo na słupach głównych przy pomocy okuć indywidulanych. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe jednoprzęsłowe połączone przegubowo z dźwigarami. 

Fax:+48 58 660 03 35