HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOŚCIELNEJ

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORUI KOŚCIELNEJ

Kolejna kompleksowa realizacja NordWOOD obejmuje projekt, dostawę i montaż konstrukcji dachu dla budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej. Konstrukcja dwuspadowego dachu składa się z dźwigarów typu dwutrapez, na których opierają się płatwie. Zarówno dźwigary jak i płatwie pracują w schemacie belek wolnopodpartych.

Fax:+48 58 660 03 35