HALA SPORTOWA_WIELICZKA

HALA SPORTOWA_WIELICZKA

Kompleksowa realizacja wraz z wykonaniem poszycia dachowego z membrany PVC. Główną konstrukcję nośną stanowią ramy składające się ze słupów połączonych przegubowo z konstrukcją żelbetową fundamentów oraz na sztywno z dźwigarem łukowym. Poszczególne elementy połączone są wzajemnie za pośrednictwem stalowych łączników indywidualnych.

Elementy drugorzędne konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami. Usztywnieniem konstrukcji dachowej są stężenia stalowe oraz płatwie dachowe rozmieszczone w każdym polu.

Telefon:+48 58 660 00 88
Fax:+48 58 660 03 35