Sala sportowa _Szkoła Amerykańska w Gdyni

Sala sportowa _Szkoła Amerykańska w Gdyni

Część dydaktyczna:

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary proste z drewna klejonego, tworzące dach płaski. Pomiędzy osiami 3-4 zaprojektowano świetlik dachowy którego konstrukcję nośną stanowią belki proste z drewna klejonego. 

Część Sali sportowej:

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary oraz słupy z drewna klejonego. Dopełnieniem konstrukcji są tężniki dachowe oraz ścienne.

 

 

Fax:+48 58 660 03 35