Scena Amfiteatru w Parku Miejskim - Bolesławiec

Scena Amfiteatru w Parku Miejskim - Bolesławiec


Kompleksowa usługa obejmuje projekt, dostawe i montaż konstrukcji drewnianej zadaszenia Sceny Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary łukowe z drewna klejonego w zmiennym rozstawie osiowym. Dźwigary połączone są z fundamentem za pomocą indywidualnych łączników oraz marek stalowych.
Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami

Fax:+48 58 660 03 35