WOJSKOWY BUDYNEK SZKOLENIOWY_TORUŃ

WOJSKOWY BUDYNEK SZKOLENIOWY_TORUŃ

Nasza kolejna realizacja to konstrukcja dachu nad budynkiem szkoleniowym w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego połączone przegubowo ze ściągami. Razem tworzą dach dwuspadowy - układ trójprzegubowy. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie, połączone przegubowo z dźwigarami.

Fax:+48 58 660 03 35