Belki standardowe

Sortowanie
Asortyment
Terminy dostaw

Technologia i produkcja

 

Drewno klejone wytwarza się poprzez sklejanie cienkich desek, tak zwanych lameli. Podczas sklejania powinny mieć one jednorodną wilgotność, wynoszącą około 12%. Dlatego drewno przed użyciem jest suszone w suszarniach wyposażonych w system pomiaru wilgotności, a następnie przechowywane przez jakiś czas w magazynie drewna suchego.

 

Sortowanie maszynowe

 

Sortowanie maszynowe polega na pomiarze wytrzymałości urządzeniem Dynagrade, zgodnym z EN 14081-4:

  • Urządzenie to mierzy długość, wyznacza sęki i wytrzymałość lameli. Ocena i sortowanie jest dokonywane poprzez sprężynowanie za pomocą „młota”, który uderza w końce lameli, po czym mierzone są wibracje, a wszystko to zajmuje jedynie 0,3 sekundy.
  • W belce z drewna klejonego 1/6 ilości lameli, a co najmniej po 2 z góry i dołu muszą spełniać wyższe wymagania wytrzymałościowe, aniżeli dla wewnętrznych lameli. Alternatywnie wszystkie lamele mogą być tej samej klasy (jak lamele zewnętrzne).

Dynagrade automatycznie stopniuje lamele i wyznacza ich jakość, kwalifikując jednocześnie, które lamele będą zewnętrznymi.

 

 

Sortowanie wizualne

 

Wszystkie lamele są sortowane wizualnie zgodnie z DIN 4074-4. Dokonywana jest kontrola sęków  

i innych wad na końcach belek, gdzie będą wykonywane złącza palczaste. Cięcie jest dokonywane automatycznie w zaznaczonych miejscach. Dodatkowo oceniany jest wygląd zewnętrznych lameli, które będą widoczne w wykonanej już belce.
Powyższe sposoby sortowania zapewniają, że deklarowana wytrzymałość jest faktycznie wytrzymałością belek, oraz że ilość występujących sęków w dostarczonym produkcie jest w zakresie dopuszczalnych ilości pod względem dokonanych pomiarów wytrzymałości.

 

Deski są następnie czyszczone, na końcach frezowane są wycięcia do złącza palczastego. Na frezy nakłada się klej, po czym ściska ze sobą dwie kolejne deski. W ten sposób deski łączy się w długie listwy, tzw. lamele, o długości najczęściej 20-24 m. Tak przygotowany materiał jest odstawiany do wysuszenia kleju w złączach. Następnie lamele są strugane do odpowiedniej grubości (zazwyczaj 33 lub 40 mm), po czym na ich powierzchnie nakładany jest klej. Kolejne warstwy lameli składa się ze sobą, jednocześnie naginając je w odpowiednio dużych ściskach do żądanego kształtu. Przez cały czas schnięcia tak złożone drewno jest ściskane. Dla uzyskania odpowiedniej jakości złącza schnięcie kleju odbywa się w temperaturze co najmniej 40°C. Podczas schnięcia kleju podtrzymuje się wyższą wilgotność powietrza dla uniknięcia wysuszenia powierzchni drewna.

 

Do produkcji elementów prostych stosujemy nowoczesną technologię opartą na przepływie mikrofal. Fale elektromagnetyczne, które przepływają przez warstwę kleju utwardzają go i uzyskują żądaną wytrzymałość połączenia drewna. Po wyschnięciu kleju elementy są poddawane obróbce – struganiu. 

 

Wszystkie belki przesyłane do klientów są oznakowane indywidualnym numerem partii i odpowiednio zabezpieczone folią przygotowywane do transportu.

 

 

Asortyment

 

Standardowe belki produkowane są w długosciach 12 metrowych. Istnieje możliwość dostarczenia elementów dłuższych lub krótszych – na indywidualne życzenie klienta.

Belki standardowe produkowane są w klasach drewna: GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h oraz GL32c wg normy EN 14080:2013.

 

Poniżej przedstawiamy tabele z typowymi przekrojami belek i słupów okrągłych.

 

Świerk - lamele 40 mm

Szerokość x wysokość w mm. 

80

100

120

140

160

180

200

220

240

80 x 120

100 x 100

120 x 120

 

 

 

 

 

 

80 x 160

100 x 160

120 x 160

140 x 160

160 x 160

180 x 160

 

 

 

80 x 200

100 x 200

120 x 200

140 x 200

160 x 200

180 x 200

200 x 200

220 x 220

 

80 x 240

100 x 240

120 x 240

140 x 240

160 x 240

180 x 240

200 x 240

220 x 240

240 x 240

80 x 280

100 x 280

120 x 280

140 x 280

160 x 280

180 x 280

200 x 280

220 x 280

240 x 280

80 x 320

100 x 320

120 x 320

140 x 320

160 x 320

180 x 320

200 x 320

220 x 320

240 x 320

80 x 360

100 x 360

120 x 360

140 x 360

160 x 360

180 x 360

200 x 360

220 x 360

240 x 360

80 x 400

100 x 400

120 x 400

140 x 400

160 x 400

180 x 400

200 x 400

220 x 400

240 x 400

80 x 440

100 x 440

120 x 440

140 x 440

160 x 440

180 x 440

200 x 440

220 x 440

240 x 440

80 x 480

100 x 480

120 x 480

140 x 480

160 x 480

180 x 480

200 x 480

220 x 480

240 x 480

80 x 520

100 x 520

120 x 520

140 x 520

160 x 520

180 x 520

200 x 520

220 x 520

240 x 520

80 x 560

100 x 560

120 x 560

140 x 560

160 x 560

180 x 560

200 x 560

220 x 560

240 x 560

80 x 600
- 1280

100 x 600
- 1280

120 x 600
- 1280

140 x 600
- 1280

160 x 600
- 1280

180 x 600
- 1280

200 x 600
- 1280

220 x 600
- 1280

240 x 600
- 1280

*szerokości 260 i 280 mm – na indywidualne zapytanie 

 

 

Świerk / Modrzew

Słupy okrągłe

Ø 100

Ø 115

Ø 140

Ø 150

Ø 160

 

Na specjalne życzenie klienta mamy możliwość wykonania słupów o zmiennej średnicy.

 

Drewno klejone warstwowo w gatunku modrzew jest dostępne na życzenie.

 

 

 

 

Terminy dostaw

 

Termin dostawy uzależniony jest od kilku czynników: rodzaju zamówionych elementów (proste, indywidualne) , gatunku drewna i ich wymiarów.

 

Termin dostawy dla belek standardowych z drewna świerkowego wynosi 1-2 tygodnie od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji.

Fax:+48 58 660 03 35