ZALETY DREWNA KLEJONEGO BSH

Drewno klejone warstwowo posiada wiele cech, które czynią je idealnym materiałem do budowy najróżniejszych typów konstrukcji. Większość sprzedawanej klejonki jest wykorzystywana w nowych obiektach, zwłaszcza w budynkach rekreacyjnych, szkołach, magazynach, halach produkcyjnych itp. Ostatnio drewno klejone stało się bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym przy budowie kościołów, terenów rekreacyjnych, mostów, wielokondygnacyjnych parkingów samochodowych, masztów elektrycznych i wielu innych obiektów

 

W konstrukcjach nośnych drewno klejone spełnia rolę głównego elementu konstrukcyjnego, ale również nadaje całej budowli unikalny charakter. Umożliwia  wykonanie indywidualnych kształtów – dużych       i małych, prostych i wygiętych.

 

Kolor i wygląd drewna dodaje budynkom wizualnego ciepła i światła. Wraz z innymi naturalnymi materiałami drewno klejone tworzy miły, nastrojowy klimat wnętrza architektonicznego, a tym samym przyczynia się do stworzenia  unikalnej atmosfery i dobrych warunków przebywania oraz pracy.

Drewno klejone łatwo daje się kształtowaćwięcej

Elementy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo mogą być kształtowane dokładnie w takich wymiarach, jakich wymaga dana konstrukcja.

 

Przekrój poprzeczny może być łatwo zmieniany wzdłuż elementu i zwiększony tam, gdzie występują większe wytężenia (np. duży moment w środku długości belki).

 

Dzięki różnicowaniu wysokości dźwigarów, kształt dolnej części konstrukcji może być niezależny od spadków poszycia dachu, zachowując przy tym poziomy sufit.

Drewno klejone jest plastycznewięcej

Drewno klejone powstaje z łączenia cienkich, giętkich desek, czyli lameli. Dzięki temu w procesie produkcji może być łatwo ukształtowane w łuki.

 

Można zatem uformować drewniane konstrukcje nośne w taki sposób, by obciążenia były przenoszone do fundamentów głównie poprzez siły ściskające.

 

Dzięki temu możliwe jest nadanie konstrukcji kształtu optymalnego pod względem kosztów, osiągając przy tym prostotę konstrukcji i niewielkie zużycie materiału. Nawet w przypadku pozornie prostoliniowych elementów o stałym przekroju, często nadaje się im wstępną strzałkę ugięcia (niewielkie wygięcie elementu w łuk skierowany do góry).

 

Wygięcie to odpowiada ugięciu się dźwigara pod wpływem działających na niego obciążeń - tak, by w czasie pracy zachował on płaski spód. Taki sposób wykonania dźwigara w żaden sposób nie podnosi jego kosztów, a poprawia estetykę i podnosi bezpieczeństwo konstrukcji.

Drewno klejone jest wytrzymałewięcej

Deski używane do klejenia drewna – lamele są sortowane, badane wytrzymałościowo i wilgotnościowo w maszynie Dynagrade, a ich wadliwe części odcinane.

 

Ograniczone jest też pojawianie się na konstrukcji naturalnych spękań, ze względu na zachowanie jednolitej wilgotności drewna, a co za tym idzie likwidacji naprężeń.

 

Z normowych specyfikacji właściwości drewna wynika, że drewno klejone ma własności wytrzymałościowe na poziomie około 2-krotnie wyższym od standardów właściwych dla surowego, typowego drewna budowlanego.

Drewno klejone jest lekkiewięcej

 Drewno klejone połączone z innymi drewnopochodnymi materiałami jest znakomitym tworzywem do budowy rozległych, jednoprzestrzennych obiektów.

 

Możliwe do osiągnięcia duże rozpiętości i brak podpór pośrednich umożliwiają dowolne zaplanowanie wnętrza, zyskując wysoką wartość użytkową obiektu.

 

Duże, ale lekkie elementy z drewna klejonego mogą być montowane przy użyciu zwykłego dźwigu samochodowego umożliwiając oszczędności na wynajmie ciężkich maszyn. Nawet w przypadku dużych konstrukcji do montażu potrzebne są jedynie dźwigi samojezdne. Niewielka waga elementów umożliwia znaczny załadunek do celów transportowych, a więc niższe koszty transportu.

 

Z tego względu prefabrykowane wielkowymiarowe konstrukcje drewniane mogą mieć gabaryty większe niż podobne elementy wykonane z cięższych materiałów budowlanych.

 

Drewno klejone jest trwałewięcej

 Sama natura sprawiła, że drewno (w tym drewno klejone) jest odporne na wiele agresywnych substancji, w tym gazów i soli. Jest to istotny powód, dla którego drewno jest najczęściej stosowanym materiałem na pokrycia basenów, magazynów soli i nawozów sztucznych.

 

W takich konstrukcjach łączniki wykonuje się ze stali malowanej, a czasem ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Drewno klejone może być dodatkowo powierzchniowo zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej.

 

Drewno klejone jest ognioodpornewięcej

 Drewno klejone warstwowo o pełnym, przekroju wbrew pozorom nie pali się dobrze. Płomień na belkach z klejonki gaśnie samoczynnie, o ile elementy te nie są wystawione na bezpośrednie działanie płomieni.

 

Zwęglona zewnętrzna powłoka konstrukcyjnego drewna klejonego chroni przed zniszczeniem wewnętrzne warstwy elementu konstrukcyjnego, a tym samym zapewnia długotrwałą odporność na działanie ognia.

 

Obronę przed rozprzestrzenianiem się ognia stanowią fazowane narożniki belek. Konstrukcje z drewna klejonego można zaprojektować maksymalnie do odporności ogniowej R 90 minut.

Zgodnie z klasyfikacją ogniową – EUROKLASA,  oferowane przez nas wyroby z drewna klejonego w zakresie reakcji na ogień  zostały zakwalifikowane do klasy D-s2, d0.

                                                                  

 

W wyniku dodatkowych badań zleconych przez naszą firmę w zakresie odporności ogniowej przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Badań Ogniowych Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku firma NordWOOD uzyskała KLASYFIKACJĘ W ZAKRESIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 i REI 60  zgodnie z PN-EN 13501-2:2016 dla przegród ogniowych z drewna klejonego:

 

1.       Nienośna ściana drewniana w systemie NordWOOD: KLASYFIKACJA OGNIOWA EI 60 >czytaj więcej

 

 Ściana drewniana Certyfikat

 

2.       Nośny system stropowy NordWOOD:  KLASYFIKACJA OGNIOWA REI 60 >czytaj więcej

 

 System stropowyCertyfikat 2

 

Drewno klejone izolujewięcej

Drewno ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła który w poprzek włókien wynosi λ =0,16 W/(m*K).

 

Może być wbudowane w konstrukcję nie powodując powstawania mostka termicznego, a wręcz czasami jest stosowane jako izolator.

 

Dzięki temu dobrze się sprawdza zarówno przy wysokich jak i przy niskich temperaturach.

 

Ułatwia proste wykonawstwo konstrukcji, ponieważ belka z drewna klejonego może być wbudowana w mur lub dach nie powodując nadmiernej ucieczki ciepła lub problemów z kondensacją pary wodnej czy przebarwieniami.

Drewno klejone łatwo poddaje się obróbce i montażowiwięcej

Często bardziej opłacalne jest obrobienie i przygotowanie konstrukcji do montażu w trakcie produkcji, tak by na budowę mogły przyjechać jako elementy prefabrykowane, gotowe do wbudowania.

 

Prefabrykacja drewna klejonego może obejmować takie operacje jak: wiercenie otworów na śruby i sworznie, wcięć, wklejanie łączników i wkładek stalowych, czy warstw obcego materiału.

 

W razie potrzeby drewno może być również obrabiane na miejscu budowy przy użyciu zwykłych ręcznych narzędzi, którymi można robić wszelkie konieczne poprawki. 

Składowanie drewna klejonego na placu budowywięcej

Drewno klejone na placu budowy

Drewno klejone warstwowo na placu budowy jest narażone na wilgoć. W wilgotnym drewnie klejonym podczas późniejszego schnięcia mogą powstawać pęknięcia, ponieważ drewno klejone, tak samo jak każde inne drewno, zmienia wymiary podczas zmian swojej wilgotności. Zwłaszcza szybkie i gwałtowne wysychanie powoduje powstawanie pęknięć od wysychania.

 

Ponadto drewno klejone może ulec zabrudzeniu. Dlatego drewno klejone należy traktować ostrożnie na placu budowy. Drewno klejone najczęściej jest dostarczane na plac budowy zapakowane w folię plastykową, ale folia ta nie służy do ochrony przed wilgocią. Najważniejszym celem zastosowania plastyku jest ochrona drewna klejonego warstwowo przed zabrudzeniem. Po dostawie należy folię usunąć z drewna, aby zapobiec kondensacji wilgoci pod folią.

 

Aby mieć pewność, że drewno klejone będzie wolne od usterek i że będzie pięknie wyglądać w gotowym budynku, należy stosować się do poniższych wskazówek.

 

     

Składowanie drewna klejonego

Przy układaniu w sztaple pomiędzy elementami z drewna zawsze należy stosować przekładki, które powinny leżeć
w pionie jedna nad drugą. Sztaplowanie powinno odbywać się na równym i suchym podłożu. W przeciwnym wypadku
drewno klejone może np. łamać się podczas długotrwałego składowania.

     
 

Przykrycie

Przy składowaniu na zewnątrz drewno klejone należy przykryć plandeką, bez względu na to czy zostało w fabryce zapakowane w folię czy nie. Przykrycie powinno umożliwiać wentylację i chronić przed wilgocią oraz wodą parującą           z ziemi.

     
 

Wentylacja

Jeżeli pod folię plastykową dostanie się wilgoć, np. na skutek kondensacji, to należy folię usunąć, tak by powietrze mogło wysuszyć drewno klejone. Tam gdzie pod folię dostało się tylko trochę wody, wystarczy ją podziurawić tak, by woda mogła wyjść na zewnątrz. W przeciwnym wypadku mogą powstać przebarwienia drewna klejonego na skutek zagrzybienia, np. sinizna.

     
 

Ochrona krawędzi

Przy podnoszeniu dźwigiem należy stosować szerokie uchwyty, zaś krawędzie drewna należy chronić elastycznymi kątownikami, tak by uniknąć śladów po podnoszeniu.

     
 

Przykrycie

Drewno klejone należy przenieść pod dach tak szybko jak to możliwe i chronić je przed wodą przesączeniową oraz innym oddziaływaniem wody w okresie budowy. Drewno klejone może wytrzymać działanie wody, ale wilgotne drewno klejone może stwarzać problemy w postaci pogorszenia wyglądu, dużych pęknięć na skutek wysychania oraz większych ugięć niż przewidywane w projekcie.

     

Schnięcie

Jeżeli drewno klejone nabrało wilgoci znacznie więcej ponad 12%, które miało w chwili dostawy, to schnięcie powinno odbywać się powoli. Dzięki temu unika się powstawania pęknięć, które pojawiają się kiedy drewno schnie zbyt szybko. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż ugięcie ulega zwiększeniu, kiedy belki drewna klejonego są silnie obciążone podczas schnięcia.

     
 

Okucia

Unikać plam rdzy lub smug na drewnie klejonym. Stosować okucia zabezpieczone przed korozją oraz takie środki
łączące, jak na przykład ocynkowane łączniki, gwoździe, śruby, sworznie lub wkładki.

Fax:+48 58 660 03 35