BUDYNEK HANDLOWO USŁUGOWY FIRMY BEL-POL_ WEJHEROWO

BUDYNEK HANDLOWO USŁUGOWY FIRMY BEL-POL_ WEJHEROWO

Kompleksowa realizacja obejmuje projekt, dostawę oraz montaż konstrukcji budynku handlowo - usługowego z drewna klejonego wraz z obudową ścian i poszyciem dachu. Dźwigary oparte na słupach z drewna klejonego tworzące ramę dwuprzegubową. W części pionowej budynku zastosowano dźwigary dwutrapezowe, a w  ścianach szczytowych dźwigary proste. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami i słupami. W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano układ stężeń połaciowych oraz ściennych z belek drewnianych. Płyty warstwowe w układzie pionowym. Montaż paneli fotowoltaicznych bez ingerencji w płyty warstwowe.

Telefon:+48 58 660 00 88
Fax:+48 58 660 03 35