HALA W KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO W SMĘTOWIE

HALA W KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO W SMĘTOWIE

Kolejna kompleksowa realizacja obejmująca projekt, dostawę oraz montaż konstrukcji z drewna klejonego. Konstrukcję nośną hali stanowią ramy z drewna klejonego składające się ze słupów oraz dźwigarów dwutrapezowych. Dopełnieniem konstrukcji są płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami i słupami. W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano układ stężeń połaciowych oraz ściennych. Hala będzie pełniła rolę "garażu" dla helikoptera.

Fax:+48 58 660 03 35