HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W STRÓŻEWIE

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W STRÓŻEWIE

Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary z drewna klejonego z belek prostych ze ściągiem, tworząc dach dwuspadowy (układ trójprzegubowy). Dźwigary opierają się na słupach żelbetowych przy pomocy okuć indywidulanych. Dopełnienie konstrukcji stanowią płatwie dachowe połączone przegubowo z dźwigarami.

Fax:+48 58 660 03 35