INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 23.11.2015 o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie ofert przesłanych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dot. Wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowych innowacyjnych systemów konstrukcyjnych na bazie drewna klejonego.

 

Po obliczeniu ilości punktów zgodnie z metodologią wyliczenia ceny ofertowej wybrana została oferta nadesłana przez Centrum Techniki Okrętowej (CTO S.A.) z Gdańska, ponieważ uzyskała największą ilość punktów w stosunku do pozostałych oferentów.

Podpisanie zlecenia na usługi określone w ofercie będzie możliwe po pozytywnej  weryfikacji Wniosku  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP przez PARP i uzyskaniu dofinansowania na zakres usługi objętej ofertą.

 

Zarząd Lilleheden Sp. z o.o 

Fax:+48 58 660 03 35