SALA GIMNASTYCZNA_BRODNICA GÓRNA

SALA GIMNASTYCZNA_BRODNICA GÓRNA

Konstrukcja składa się z drewnianych dźwigarów dwuspadowych typu „bumerang”, na których opierają się płatwie w postaci belek prostych. Zarówno dźwigary jak i płatwie pracują w schemacie belek wolnopodpartych.

Fax:+48 58 660 03 35